Mr. Antoon COUCKE  (°15.10.1971)

 

Na zijn middelbare studies Latijn-Wiskunde aan het Koninklijk Atheneum I te Oostende ging hij studeren aan de Koninklijke Militaire School te Brussel en behaalde daar in 1993 cum laude het diploma van Licentiaat in de Sociale en Militaire Wetenschappen.

 

Hij werd beroepsofficier en werd in die hoedanigheid meermaals als blauwhelm op humanitaire opdrachten uitgezonden. Tijdens zijn loopbaan als officier raakte hij gefascineerd door het recht.

 

Om die reden ging hij als werkstudent bij de Vrije Universiteit Brussel rechten studeren. Hij studeerde cum laude af als Licentiaat in de Rechten in 1998.

 

Hij werd vervolgens assistent-professor aan de Koninklijke Militaire School waar hij onder meer strafrecht en humanitair recht doceerde. In die hoedanigheid redigeerde hij diverse syllabi over strafrecht, strafprocesrecht en humanitair recht.

 

Eind 2000 stapte hij over van de krijgsmacht naar de advocatuur en werkte tot 2005 in het kantoor van Mr. Bart BRONDERS, Mr. Roland PINTELON en Mr. Daniël CRABEELS.

In de zomer 2005 was de tijd rijp om zelf een kantoor te beginnen.
 

Mr. COUCKE is gekend van diverse ophefmakende strafzaken die in de media uitvoerig becommentarieerd werden. In de materie van het strafrecht staat hij ook vaak andere advocaten bij.

 

Hij gaf een geruime tijd les aan de kandidaat vastgoedmakelaars in Syntra-West  en is tevens mede-auteur van het werk "Geschillenbeslechting in een elektronische omgeving".

 

 

Trivia :

 

  • Door kromme wetgeving aan de kaak te durven stellen, lag Mr. COUCKE mee aan de basis van de Wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen, BS 31 december 2013 (fiscale vereenvoudigingswet - "belasting betalen omdat je bestolen werd").
  • In 1997 participeerde hij met een team van de V.U.B aan het gerenommeerde "Concours de procès simulé en droit international Charles-Rousseau" in Parijs, waar hij bij de individuele pleiters een 15e plaats op wereldniveau haalde. Deze wedstrijd stond onder de auspiciën van de V.N. Secretaris-Generaal Boutros Boutros-Ghali.
  • Occasioneel geeft hij op bijzondere aanvraag ook lezingen (vb. Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten,…)
  • Mr. COUCKE werd meermaals gedecoreerd voor prestaties in het raam van de Verenigde Naties