SPECIALISATIE

 

 

GEDREVEN DOOR KENNIS


Naast een aantal algemene zaken, is ons kantoor vooral bedreven in :

 

1. Strafrecht

 

Ons kantoor treedt zowel voor beklaagden als benadeelden op voor de Correctionele Rechtbank, het Hof van Beroep, het Hof van Assisen, de Raadkamer en de Kamer van Inbeschuldigingstelling.

 

Mr. Coucke heeft in die materie al vele ophefmakende zaken behandeld en wordt algemeen erkend als specialist ter zake. Om die reden wordt Mr. Coucke ook vaak door andere advocaten gevraagd om de nodige ondersteuning te leveren in meer complexe en technische materies.

 

2. Aannemingsrecht en bouwrecht

 

Ons kantoor treedt al sinds jaren op voor diverse aannemers en architecten.

 

3. Incasso en invorderingen (wanbetalers)

 

Op een voor U voordelige manier vorderen wij Uw onbetaalde facturen in.  Wij proberen er steeds voor te zorgen dat U zo veel mogelijk return krijgt. Contacteer ons voor speciale voorwaarden.

 

4. Familierecht

 

Echtscheiding, verblijfsrecht kinderen, schenkingen en erfenissen.

 

 

5. Contractenrecht

 

Koop-verkoop, lastgeving, leasing, lening , woninghuur, handelshuurovereenkomsten, ...

 

6. Ontslagrecht - Ontslag om dringende reden

 

Zowel voor werknemers als werkgevers zijn wij er met raad én daad.

 

7. Verkeersrecht

 

Werd U gedaagd voor de Politierechtbank, bent U slachtoffer van een verkeersovertreding ?

Ook in deze materie staan wij U graag bij. Belangrijk om weten is dat U in vele gevallen ons ereloon door Uw verzekering kan laten betalen !

 

8. Vennootschappen en ondernemingsrecht

 

Ondernemingen in moeilijkheden, vereffeningen, faillissementen, verschoonbaarheid,  geschillen tussen aandeelhouders, aandelenoverdracht, algemene vergadering, alarmbelprocedure

 

Naast deze taken van de advocatuur wordt ons kantoor ook regelmatig aangesteld als :

 

- Schuldbemiddelaar

- Bewindvoerder

- Vereffenaar van vennootschappen

- Curator van ondernemingen